easydb.university DAM-System

Konference om digitale humanistiske videnskaber (DHd 2016) 7.-12.03.2016, Leipzig


"Modellering – Netværk – Visualisering: Digital humaniora som et tværfagligt forskningsparadigme" er hovedemnet for den 3. konference i foreningen "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V.", som finder sted fra 7. til 12. marts 2016 på Leipzig Universitet.

Konferencen er arrangeret af Prof. Dr. Elisabeth Burr (Institute of Romance Studies) og Prof. Dr. Gerhard Heyer (Institute of Computer Science). Konferencens kerneemne er humaniora (digitale tekster, billeder, lydbånd, videoer og lydspor) og deres forberedelse, opbevaring og videre anvendelse til forskning og på tværs af faggrænser.

Som en del af DHd2016 finder den 2. EADH-dag for European Association for Digital Humanities (EADH) også sted. Konferenceprogrammet kan findes på konferencens officielle hjemmeside.

Programmfabrik vil være på stedet som en specialist udstiller og præsentere aktuelle projekter. Vi ser frem til at stimulere diskussioner og dit besøg på vores stand.