Teknisk Universitet for Anvendt Videnskab Wildau til brug for easydb end DAM-System

Teknisk Universitet for Anvendt Videnskab Wildau

Logo easydb-digital-aktiv af Programmfabrik

easydb.digitalasset ved Danmarks Tekniske Universitet Wildau

Resumé

University of Applied Sciences i Wildau har forpligtet sig til ateasydb at administrere deres omfattende image- og mediebeholdning siden sommeren 2022. Ved at bruge easydb Universitetets oprindelige mål kunne nås:

 • Centralisering af billedforvrængning
 • Forskning og anvendelighed af billedmateriale i hele samlingen
 • Skabelse af retssikkerhed for billeder
 • Gør det lettere at tage billeder fra eksterne kilder
 • Langsigtet bevarelse af billeder
 • Adgang for medarbejdere, intern brug, PR

CDS Gromke e.K. er den integrationsorienterede partner, der sikrer konceptudvikling og implementering af dette projekt samt yderligere support.

Dokumentarisk tilgang og backup

Universitetet bruger easydbat sikre løbende dokumentation af billed- og mediebeholdningen. Under inspektionen kontrolleres materialets kvalitet og juridiske situation altid. Materialet importeres, registreres og stilles derefter til rådighed for alle brugere via den webbaserede frontend. Fokus er på følgende punkter:

 • Indeksering af fotografisk materiale (vurdering, optagelse i henhold til katalogiseringsstandard, kassation)
 • Bevarelse og tilrådighedsstillelse af analoge bedrifter i overensstemmelse med minimumsstandarder for arkivering
 • Præcisering af ophavsret og brugsrettigheder
 • Eksempel på modtagelse af tilbudt arkivmateriale fra ansatte / SG'er på universitetet
 • Organisering af data til langtidsarkivering

I projektets første faser vil medarbejderne i afdelingerne Corporate Communications, Universitetsbiblioteket og News & Media primært være målgruppen for projektet.

Overflade easydb fra Programmfabrik på Technische Hochschule Wildau
Søgevisning i easydb på TH Wildau

Standarder og operationer

Indførelsen af metadatastandarder er et vigtigt grundlag for simpel dataudveksling og sikrer i sidste ende også en exitstrategi. Således anvendes ikke kun lagringen i IPTC og XMP , men optagelsen er også baseret på brugen af GND (Common Authority Data of the German National Library) direkte i easydb om den eksisterende integration i disse tesaurusdata. En del af konceptet var fra starten af driften på en server i biblioteksnetværket KOBV, så der altid er styr på adgangen, selve operationen og dataene.

Medarbejderne i TH Wildau vil i første omgang åbne det eksisterende lager på omkring 81.000 optagelser med en samlet størrelse på næsten 2,7 TB. Denne samling består af billeder af begivenheder, campusbygninger, industrielle operationer og licenserede billeder.

Udsigt

Allerede i projektets første trin blev grundlaget for den senere forbindelse til det interaktive kort over campus udarbejdet i datamodellen. Senere forbindelser til CMS er også planlagt.

easydb til din Digital Asset Management

Førsteklasses rådgivning fra kompetente medarbejdere, et omfattende partnernetværk og erfaring inden for en bred vifte af brancher gør os til en anerkendt specialist for Digital Asset Management. Vores kunder drager fordel af vores mange års ekspertise og dybdegående viden på dette område. Vi rådgiver dem omfattende og kompetent i design og implementering af deres digitale strategier.

Lad os rådgive dig! Den easydb-Ekspertteamet ser frem til dine spørgsmål og krav.

Foto over titlen: Synovali, Th-wildau-campus-127, beskåret, CC BY-SA 4.0